Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Dávame Vám do pozornosti zmenu úradných hodín na Farskom úrade. Vychádzame Vám v ústrety, aby ste si úradné záležitosti mohli vybaviť aj v popoludňajších hodinách. Úradné hodiny nájdete na tejto stránke.

NOVÝ WEB

Drahi veriaci, ešte na novej stránke pracujeme takže myslíte na nás v modlitbách a zažmúrte oči nad malými nedostatkami. Pripomienky k novému webu nám môžete zasielať na email: fvwinfo@gmail.com

VIRTUÁLNA NÁSTENKA

Drahí veriaci, niekoté oznamy odkazujú na nástenku pred kostolom. Takúto nástenku môžete uvidieť už aj na inernete priamo TU

Stiahnuť v PDF

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
Č. účtu: 0351683915/0900
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Created by Jaroslav Abaffy (2010-2015)